آرشیو اخبار - 21 آبان 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پیش بینی، پیشگیری، کلان روند پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری در مجتمع گاز پارس جنوبی

رئیس امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیر عامل گفت: پیش بینی، پیشگیری به عنوان هدف راهبردی و کلان روندمهندسی پدافند غیرعامل در مجتمع گاز پارس جنوبی می باشد.
۲۱ آبان ۱۳۹۹ ۱۱:۰۹
صفحه ۱ از ۳