آرشیو اخبار - 18 آبان 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تحقق بیش از 61 هزار و 173 نفر ساعت آموزش از ابتدای سال تا کنون در مجتمع گاز پارس جنوبی

رئیس آموزش نیروی انسانی مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: توسعه دانش و مهارت کارکنان مجتمع عظیم گاز پارس جنوبی با هدف تربیت نیروهای کارآمد، مدیران خلاق و برجسته جهت صدور مدیران توانمند، یکی از نگاه های استراتژیک آموزش می باشد.
۱۸ آبان ۱۳۹۹ ۰۹:۳۰