آرشیو اخبار - 10 آبان 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

نهادینه شدن ﺯﻣﯿﻨﻪﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺎﺯ ﭘﺎﺭﺱﺟﻨﻮﺑﯽ

رئیس ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﺠﺘﻤﻊ’ گاز پارس جنوبی گفت؛ زمینه آموزش و فرهنگ سازی در حوزه پدافند غیرعامل با مساعدت و همکاری تمام واحدها در مجتمع گاز پارس جنوبی نهادینه شده است.
۱۰ آبان ۱۳۹۹ ۰۹:۳۲