آرشیو اخبار - 07 مهر 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تولید روزانه 40 میلیون متر مکعب گاز در فازهای 22 و 24

فازهای 22 و 24 در حالیکه به تازگی راه‌اندازی شده‌اند، تولید مناسبی داشته و با آمادگی کامل به استقبال زمستان می‌روند.
۷ مهر ۱۳۹۹ ۰۹:۵۲