آرشیو اخبار - 05 مهر 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

عملیات تعویض غربالگرهای مولکولی جاذب مرکاپتان تصفیه گاز پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی با موفقیت پایان یافت

عملیات تعویض غربالگرهای مولکولی جاذب مرکاپتان در ردیف اول تصفیه گاز با دانش و توان داخلی متخصصان و کارکنان در پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی با موفقیت به سرانجام رسید.
۵ مهر ۱۳۹۹ ۱۱:۴۳