آرشیو اخبار - 28 مهر 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

گواهینامه ایزو 27001 به مجتمع گاز پارس جنوبی اعطا شد

در بیست و دومین سالروز تاسیس مجتمع گاز پارس جنوبی و باغ حضور معاون افتای ریاست جمهوری گواهینامه ی ایزو 27001 به مجتمع گاز پارس جنوبی اعطا گردید.
۲۸ مهر ۱۳۹۹ ۱۳:۲۴
صفحه ۱ از ۲