آرشیو اخبار - 21 مهر 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تولید روزانه بیش از 40 هزار بشکه میعانات گازی در فاز 13

پالایشگاه یازدهم مجتمع گاز پارس جنوبی به عنوان یک پالایشگاه کاملا ایرانی به زودی به تولید کامل خود مطابق طراحی می رسد.
۲۱ مهر ۱۳۹۹ ۱۲:۵۰