آرشیو اخبار - 14 مهر 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مجتمع گاز پارس جنوبی قطب تربیت نیروی انسانی در حوزه انرژی

معاون وزیرکار و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: مجتمع گاز پارس جنوبی باید به قطب تربیت نیروی انسانی کارآمد و توانمند در حوزه انرژی تبدیل شود.
۱۴ مهر ۱۳۹۹ ۱۳:۰۸
صفحه ۱ از ۴