آرشیو اخبار - 04 شهریور 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

افزایش 380 درصدی تولید اتان در سال جهش تولید

با راه اندازی و انجام تغییرات فرآیندی تولیدات فاز 19 رشد چشمگیری داشته است.
۴ شهریور ۱۳۹۹ ۰۸:۰۵
صفحه ۱ از ۲