آرشیو اخبار - 29 شهریور 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

برگزاری تمرین واکنش در شرایط اضطراری در پالایشگاه اول شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تمرین واکنش در شرایط اضطراری سه ماهه دوم در سطح ERC در پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار گردید.
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ ۱۱:۵۱