آرشیو اخبار - 23 شهریور 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

توانمند سازی نیروهای درون سازمان و کارجویان در مجتمع گاز پارس جنوبی اولویت نخست می باشد

رئیس آموزش نیروی انسانی مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: توانمند سازی نیروهای شاغل در تمامی حوزه ها، یکی از اولویت های بسیار مهم در مجتمع گاز پارس جنوبی می باشد.
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ ۰۸:۰۲