آرشیو اخبار - 17 شهریور 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه دوم با موفقیت در حال انجام است

عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه دوم بر اساس برنامه ی زمان بندی شده و با تلاش متخصصان و کارکنان این پالایشگاه در حال انجام است.
۱۷ شهریور ۱۳۹۹ ۰۸:۴۷