آرشیو اخبار - 11 شهریور 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

گزارش تصویری تعمیرات اساسی پالایشگاه دوم

گزارش تصویری تعمیرات اساسی پالایشگاه دوم
۱۱ شهریور ۱۳۹۹ ۱۱:۰۲