آرشیو اخبار - 25 اَمرداد 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

گزارش تصویری تعمیرات اساسی پالایشگاه هفتم

گزارش تصویری تعمیرات اساسی پالایشگاه هفتم
۲۵ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۱۵
صفحه ۱ از ۲