آرشیو اخبار - 15 اَمرداد 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تعمیرات اساسی پالایشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی به پایان رسید

با مشارکت تمامی واحدهای عملیاتی و تلاش متخصصان و کارکنان عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی پایان یافت.
۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۴۰