آرشیو اخبار - 28 تیر 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی آغاز شد

سرپرست تعمیرات پالایشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: تعمیرات اساسی پالایشگاه هفتم ( فازهای 17 و 18) از تاریخ 20 تیرماه آغاز شده است و اکنون با پیشرفت فیزیکی بسیار مطلوب و طبق برنامه ی زمان بندی شده در حال اجرا می باشد.
۲۸ تیر ۱۳۹۹ ۱۰:۲۹