آرشیو اخبار - 24 تیر 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اولین تمرین واکنش در شرایط اضطراری در پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد

اولین تمرین واکنش در شرایط اضطراری با بکارگیری پایلوت تجهیزات ارتباطی جدید از نسل چهارم انقلاب صنعتی (اولین بار در سطح مجتمع) برگزار شد .
۲۴ تیر ۱۳۹۹ ۰۷:۳۳