آرشیو اخبار - 27 خرداد 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

گام های پایانی در عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی

مدیر پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی از برداشتن گام های پایانی برای تکمیل عملیات تعمیرات اساسی سال جاری خبر داد.
۲۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۴۴
صفحه ۱ از ۲