آرشیو اخبار - 17 خرداد 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

امکان دریافت گاز ارسالی از میدان کیش در فازهای 6 و 7 و 8

در صورت تأیید موارد فرآیندی امکان فرآورش گاز میدان کیش در پالایشگاه چهارم پارس جنوبی وجود دارد.
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۲۱
صفحه ۱ از ۵