آرشیو اخبار - 13 خرداد 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تقدیر مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از مدیران و کارکنان پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با صدور تقدیر نامه ای به پاس تلاش بی وقفه برای پاسداشت طبیعت، از مدیران و کارکنان پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی قدردانی نمود.
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۰۱
صفحه ۱ از ۲