آرشیو اخبار - 10 خرداد 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

انتصاب سرپرست پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی

با صدور حکمی از سوی مهندس فرهنگ، مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی ، مهندس موذنی با حفظ سمت، به عنوان سرپرست پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی منصوب شد.
۱۰ خرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۴۱