آرشیو اخبار - 06 اردیبهشت 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تداوم تولید و حفظ شاخص‌های کیفی فازهای 9 و 10

مدیر پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: تداوم در تولید و حفظ شاخص های کیفی فازهای 9 و 10 مجتمع گاز پارس جنوبی دو اصل مهم در این پالایشگاه می باشد.
۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۰۲
صفحه ۱ از ۲