آرشیو اخبار - 31 اردیبهشت 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

انتصاب جانشین دوم مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در مدیریت شرایط اضطراری

با حکم مهندس فرهنگ، جانشین دوم مدیریت شرایط اضطراری در مجتمع گاز پارس جنوبی منصوب شد.
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۸:۰۵