آرشیو اخبار - 20 اردیبهشت 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بوتان تولیدی فازهای 17 و 18 دو برابر شده است

با اجرای برنامه های دقیق و منسجم ،محصول بوتان تولیدی پالایشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی دو برابر شده است.
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۳۳
صفحه ۱ از ۳