آرشیو اخبار - 16 اردیبهشت 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ثبت رکورد 28 میلیون و 226 هزار و 417 نفر ساعت کارکرد بدون حادثه ناتوان کننده

در سالی که گذشت، مجتمع گاز پارس جنوبی موفق به ثبت رکورد 28 میلیون و 226 هزار و 417 نفر ساعت کارکرد بدون حادثه ناتوان کننده شده است.
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۱۶
صفحه ۱ از ۳