آرشیو اخبار - 25 اسفند 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

عملکردی مطلوب مجتمع گاز پارس جنوبی در تأمین و انتقال پایدار گاز در زمستان 99

سرپرست پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی تاکید کرد در سال 99 موفقیت‌های بسیار بزرگی در پایداری فرآورش و تولید پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی رقم خورده است.
۲۵ اسفند ۱۳۹۹ ۱۰:۱۹