آرشیو اخبار - 24 اسفند 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ثبت 9 میلیون و 88 هزار نفر ساعت کارکرد بدون حادثه ناتوان کننده در پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی

مدیر پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، 9 میلیون و 88 هزار نفر ساعت کارکرد بدون حادثه در پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی به ثبت رسیده است.
۲۴ اسفند ۱۳۹۹ ۱۱:۳۴