آرشیو اخبار - 16 اسفند 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

عملیات تعمیرات اساسی یک اصل مهم در تولید پایدار مجتمع گاز پارس جنوبی

رئیس تعمیرات مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: عملیات تعمیرات اساسی مجتمع گاز پارس جنوبی در سال 99 ، با تکیه بر اقدامات نوآورانه، دانش و توان نیروهای جوان داخلی از موفقیت‌آمیزترین عملیات های تعمیرات اساسی در سال های جاری می باشد.
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۰۳
صفحه ۱ از ۴