آرشیو اخبار - 21 بهمن 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

توانمندی بانوان شاغل در مجتمع گاز پارس جنوبی ستودنی است

مدیر پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: توانایی و قابلیت های بانوان شاغل در مجتمع گاز پارس جنوبی در سال های اخیر بسیار چشمگیر و ستودنی بوده است.
۲۱ بهمن ۱۳۹۹ ۰۸:۰۴
صفحه ۱ از ۲