آرشیو اخبار - 19 بهمن 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

رفع مسائل حوزه منابع انسانی مجتمع گاز پارس جنوبی در سایه همدلی

مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران در بازدید از پارس جنوبی اظهار کرد: مسائل حوزه منابع انسانی مجتمع گاز پارس جنوبی باید در سایه همدلی و کار گروهی حل و فصل شود.
۱۹ بهمن ۱۳۹۹ ۱۱:۲۲
صفحه ۱ از ۳