آرشیو اخبار - 12 بهمن 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

دوازدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم«بهار در بهار» شرکت ملی گاز ایران پایان یافت

دوازدهمین دوره مرحله سراسری مسابقات قرآن کریم شرکت ملی گاز ایران با درخشش کارمندان قرآنی مجتمع گاز پارس جنوبی پایان یافت.
۱۲ بهمن ۱۳۹۹ ۰۹:۴۹