آرشیو اخبار - 13 دی 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

افتتاح کلینیک تخصصی تغذیه در پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی

کلینیک مشاوره تغذیه در پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی با تجهیزات کامل جهت انجام مشاوره تغذیه و ارائه خدمات به کارکنان افتتاح گردید.
۱۳ دی ۱۳۹۹ ۰۸:۲۸