آرشیو اخبار - 09 فروردین 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی جایگاه های عرضه سوخت شهرهای عسلویه، نخل تقی و بیدخون را ضدعفونی نمود

بکارگیری خودروهای عملیاتی آتشنشانی پالایشگاه ششم مجتمع جهت انجام عملیات ضدعفونی و گندزدایی محیطی جایگاه های عرضه سوخت شهرهای عسلویه، نخل تقی و بیدخون در راستای پیشگیری از شیوع گسترده ویروس کرونا با موفقیت انجام شد.
۹ فروردین ۱۳۹۹ ۰۸:۳۱