آرشیو اخبار - 23 فروردین 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

گندزدایی و ضدعفونی خیابان ها و معابر مجتمع مسکونی پارس جم با موفقیت انجام شد

با طرح ابتکاری واحد ایمنی و بهداشت پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی و با همکاری مدیریت مجتمع مسکونی پارس جم، خیابان ها و معابر اصلی مجتمع مسکونی پارس جنوبی گندزدایی و ضدعفونی گردید.
۲۳ فروردین ۱۳۹۹ ۱۱:۱۱