آرشیو اخبار - 27 آذر 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

آمادگی کامل مجتمع گاز پارس جنوبی جهت تامین گاز مورد نیاز کشور در فصل زمستان

با ورود موج سرما، ضمن تعامل با تمامی ذینفعان و مشتریان، تولید پایدار و ایمن گاز و سایر محصولات کلیدی در تمامی پالایشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی صورت می گیرد
۲۷ آذر ۱۳۹۸ ۰۸:۳۸