آرشیو اخبار - 10 آذر 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اردوی مشترک فرهنگی و تفریحی پالایشگاه های نهم و دهم مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد

همزمان با هفته ی بسیج مستضعفان، اردوی مشترک فرهنگی و تفریحی پالایشگاه های نهم و دهم مجتمع گاز پارس جنوبی با حضور کارکنان برگزار گردید.
۱۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۰:۳۸