آرشیو اخبار - 06 آبان 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تعمیرات اساسی پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی با موفقیت در حال انجام است

در راستای تولید مستمر گاز و آمادگی کامل جهت فصول سرد سال ، تعمیرات اساسی فاز 19 مجتمع گاز پارس جنوبی با موفقیت در حال انجام است.
۶ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۵۴