آرشیو اخبار - 25 آبان 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مجتمع گاز پارس جنوبی یکی از قلب های تپنده کشور در حوزه ی انرژی و اقتصاد می باشد

دکتر مجیدی مشاور فرهنگی مقام عالی وزارت نفت و رئیس دفتر ارتباطات حوزوی وزارت نفت، ( چهارشنبه 22 آبان ماه) با مهندس فرهنگ، مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی دیدارکرد.
۲۵ آبان ۱۳۹۸ ۰۹:۱۳