آرشیو اخبار - 13 آبان 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

برگزاری دوره آموزشی پداگوژی عمومی با رویکرد تربیت مربی آموزشی در پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی

کارگاه آموزشی پداگوژی عمومی با رویکرد تربیت مربی آموزشی با حضور کارکنان پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار گردید.
۱۳ آبان ۱۳۹۸ ۱۵:۰۶