آرشیو اخبار - 12 آبان 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

زمینه آموزش و فرهنگ سازی در حوزه پدافند غیر عامل با همکاری و مساعدت تمامی واحدها در مجتمع گاز پارس جنوبی

رئیس پدافند غیر عامل و مدیریت بحران مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: زمینه آموزش و فرهنگ سازی در حوزه پدافند غیر عامل با همکاری و مساعدت تمامی واحدها در مجتمع گاز پارس جنوبی نهادینه می شود.
۱۲ آبان ۱۳۹۸ ۱۴:۳۴
صفحه ۱ از ۲