آرشیو اخبار - 02 مهر 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تجهیز و راه اندازی کامل کلینیک مشاوره تغذیه و رژیم درمانی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی

کلینیک مشاوره تغذیه و رژیم درمانی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی به طور کامل تجهیز و راه اندازی گردید .
۲ مهر ۱۳۹۸ ۱۴:۴۱
صفحه ۱ از ۵