آرشیو اخبار - 11 شهریور 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

حضور بهترین نیروهای انسانی از لحاظ نگاه سیستمی در مجتمع گاز پارس جنوبی

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در جمع اعضاء هیئت مدیره، مدیران ستادی و پالایشگاهی مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: مجتمع گاز پارس جنوبی با یک رویکرد سیستمی رشد کرده و توسعه ی نیروی انسانی بر اساس همین نگاه تحقق یافته است.
۱۱ شهریور ۱۳۹۸ ۱۴:۵۲
صفحه ۱ از ۲