آرشیو اخبار - 08 اَمرداد 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

کاهش 50 درصدی فلرینگ فاز 19 پارس جنوبی

با ابتکار عمل و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز میزان و همچنین انجام اصلاحات مورد نیاز فلرینگ پالایشگاه به میزان 50 درصد کاهش و به سطح استاندارد مجتمع ارتقا یافته است.
۸ اَمرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۰۱