آرشیو اخبار - 01 اَمرداد 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تدوین استانداردهای شغلی و آموزشی مشاغل پیمانکاری در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

رئیس اداره آموزش نیروی انسانی مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: استانداردهای شغلی و آموزشی مشاغل پیمانکاری در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در دست تدوین است.
۱ اَمرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۵۹