آرشیو اخبار - 09 تیر 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

گزارش تصویری شماره یک ازتلاش متخصصان و کارکنان پالایشگاه چهارم در عملیات تعمیرات اساسی سال جاری

گزارش تصویری از تلاش و فعالیت شبانه روزی متخصصان و کارکنان فاز های 6، 7 و 8 مجتمع گاز پارس جنوبی در فصل گرمای سال
۹ تیر ۱۳۹۸ ۱۵:۲۴
صفحه ۱ از ۲