آرشیو اخبار - 23 تیر 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع بیوریتم در پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

کارگاه آموزشی با موضوع بیوریتم و نوبت کاری با حضور کارکنان رسمی و پیمانی پالایشگاه دوم و ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی در محل سالن آموزش پالایشگاه دوم برگزار گردید.
۲۳ تیر ۱۳۹۸ ۱۴:۲۳
صفحه ۱ از ۲