آرشیو اخبار - 08 خرداد 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مهندس شمشیری یکی از شخصیت های برجسته در صنعت گاز کشور است

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در جلسه معرفی مهندس شمشیری به عنوان معاون مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: مجموعه ی عظیم مجتمع گاز پارس جنوبی از حضور ارزشمند مهندس شمشیری بهره مند خواهد شد.
۸ خرداد ۱۳۹۸ ۱۴:۲۲