آرشیو اخبار - 05 خرداد 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بهبود شرایط زیست محیطی فازهای 15 و 16 پارس جنوبی؛

رئیس تعمیرات اساسی پالایشگاه ششم پارس جنوبی گفت: تمام موارد مربوط به مسائل زیست محیطی پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی در حال بهبود است.
۵ خرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۳۹
صفحه ۱ از ۲