آرشیو اخبار - 21 خرداد 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

کاشت نهال در پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی

کارکنان پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی با هدف توسعه فضای سبز و جمع آوری پسماندهای پالایشگاه اقدام به کاشت نهال نمودند.
۲۱ خرداد ۱۳۹۸ ۱۵:۰۸