آرشیو اخبار - 09 اردیبهشت 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

افزایش صادرات با مدیریت مصرف انرژی در داخل

در حال حاضر کشور ایران، بزرگ‌ترین دارنده ذخایر هیدروکروبوری دنیا (مجموع ذخایر نفت و گاز) به حساب می‌آید.
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۴۸
صفحه ۱ از ۲